Visste du att?

21 augusti, 2019

Bofors industriområde är klassad som skyddsobjekt.

Det råder förbud att tillträda området utan tillstånd. Endast personer som har ett giltigt ärende till verksamheterna inom skyddsobjektet får passera grindarna in till Bofors industriområde.

Skyddsobjektet patrulleras dygnet runt av skyddsvakter som har polismans befogenhet i och runt området.

Våra hyresgäster skall känna sig trygga på Bofors industriområde och i våra lokaler.

Hos Booforsen står alltid SÄKERHET högst upp på agendan.