Vi erbjuder tillfälliga kontor

23 mars, 2020

Booforsen erbjuder tillfälliga kontor
Coronaviruset slår mot samhället och näringslivet i en omfattning som vi ännu inte kan se hela vidden av.

Booforsen Fastighets AB har haft en del förfrågningar gällande temporära kontor efter den situation vi befinner oss i.

Vi erbjuder företag/företagare att teckna sig för och hyra tillfälliga kontor med en månads uppsägningstid i våra tillgängliga kontorslokaler.

Under det extraordinära tillstånd Coronasmittan utgör ger det möjligheter att separera arbetslag inom företag eller att dela upp kontor i mindre enheter för att minska och minimera smittrisken.

Erbjudandet ger också en möjlighet om behov uppkommer av att sanera en kontors- eller annan yta, där man behöver en tillfällig lösning under perioden.

Vi ser också att det kan finnas strategiska eller säkerhetsmässiga skäl att lägga till en extra lokal för att i förväg gardera sig och säkra företagets funktionalitet och drift om läget förvärras.

På Booforsen Fastighets AB sätter vi säkerheten i första rummet och vi vet att det är en prioritering vi delar med våra hyresgäster och samarbetspartners.

Vid intresse eller frågor så tveka inte att kontakta vår marknadsavdelning Kaisa Edenvik 072-148 81 24 eller Robin Öholm 070-952 22 27.