Vaccinationcenter skapas i Baggängen

22 december, 2020

Nu tar Region Örebro län nästa steg i arbetet kring Corona pandemin och skapar ett vaccinationcenter i våra lokaler i Baggängen. Arbetet med lokalerna är i full gång och ska vara färdigställt i mitten av januari. Vi har arbetat målmedvetet med att snabbt och funktionellt tillgodose regionens krav.

Som fastighetsbolag är vi en del av samhället. För oss är det naturligt och centralt att kunna bidra med positiva lösningar som kommer alla till del, och det gör det extra roligt att bidra i det här läget.

Självklart är det fantastiskt kul och en fjäder i hatten att påbörja år 2021 med en så stor etablering i Baggängen, vilket gör att hela anläggningen blommar upp igen tillsammans med övriga hyresgäster.

Välkomna till oss!