Nytt telefonnummer till jourtjänst

1 april, 2019

Från och med 1 april har jourtjänst bytt telefonnummer.
Vid AKUTA fel efter kontorstid kontakta jourtjänst på telefon: 0586-32 000