Nu ökar vi säkerheten!

12 mars, 2020

Booforsen med dotterbolaget Kontorsbolaget har många kontaktytor inom Karlskogas näringsliv. Av den anledningen så ökar vi säkerheten för att minska risken för spridning av Coronaviruset.

Vi har valt att inte längre ta emot besök, vilket kommer att påverka er samarbetspartners/hyresgäster. För utlämning av nycklar, passerkort, eller andra handlingar kontakta växeln på tfn 0586-799 100.

Vi ersätter fysiska möten med digitala möten, telefonmöten eller videokonferenser. 

Vad gäller felavhjälpning kommer vi endast att avhjälpa akuta fel i våra fastigheter. Detta för att minimera spridning mellan Karlskogas många företag.

Booforsens personal är organiserade i två team, fördelat på två kontor. Blir ett team satt i karantän så tar nästa vid. Ingen smitta finns idag konstaterad men av omtanke för vår personal och våra samarbetspartners/hyresgäster, så genomför vi dessa försiktighetsåtgärder.

Situationen som uppstått är allvarlig och vi hoppas självklart att vi strax är tillbaka till det normala.

Björn Åkerberg Langhé med kollegor