Invigning i Brickegårdsverkstan

23 september, 2020

Efter drygt 15 månaders ombyggnation, från koja till slott är nu våra hyresgäster på plats i en av Karlskogas finaste industrilokaler på ca 4 000 kvm.  Cell Impact AB, ett framtidsföretag med en enorm potential att växa i Karlskoga, världen.