Fortsatta höga säkerhetsåtgärder

3 augusti, 2020

Vi välkomnar nya som befintliga hyresgäster och entreprenörer att kontakta oss på Booforsen Fastighets AB, dock har vi fortsatta restriktioner gällande Covid-19. Vi har valt att fortsätta med besöksförbud och digitala möten i bästa mån.

För utlämning av nycklar, passerkort, eller andra handlingar kontakta växeln på tfn 0586-799 100.

Vid frågor gällande lediga lokaler eller hyreskontrakt, kontakta Kaisa Edenvik på telefonnummer 072-148 81 24.

Vad gäller felavhjälpning kommer vi endast att avhjälpa akuta fel i våra fastigheter. Detta för att minimera spridning mellan Karlskogas många företag. Samtliga serviceanmälningar önskar vi e-postas till oss, se flik Serviceanmälan.