Booforsen Fastighets AB värdar till Företagsforum: Digitaliseringens möjligheter

3 februari, 2020

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Finns rätt kompetens? Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter?

När Ingenjörsvetenskapsakademien kommer till Karlskoga är det med fokus på små och medelstora företag och deras digitalisering. Det handlar, primärt, om samverkan och kunskapsdelning för små och medelstora företag. Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och metoder.
Den öppnar för nya affärer och modeller. Den sätter frågor om kompetens, samarbeten och kundnytta på sin spets. Det handlar, i sammanfattning, om framtiden för er och ert företag.

Under forumet får delges erfarenheter från experter och företrädare från både små och stora industriföretag. Forumet är särskilt utformat för små och medelstora industriföretag, med fokus på samverkan och kunskapsdelning.

Forumet arrangeras av IVAs Smart Industri och Kickstart Digitalisering i samarbete med: Västra Bergslagens Industriförening, Handelskammaren Mälardalen, Alfred Nobel Science Park, 3DTC Group, Booforsen Fastighets AB, KCEM och Möckelnföretagen.

IVAs Smart industri är en del av Smart industri – Sveriges nyindustrialiserings-strategi där Tillväxtverket på regeringens uppdrag driver och finansierar ett antal program för att stärka småföretagens omställningsförmåga och bidra till industrins förnyelse.