Booforsen förvärvar fastigheten där Uno-X macken ligger

6 december, 2018

Fastigheten vid E18 där Veteranmacken/Uno-X ligger är nu formellt i Booforsen fastighets AB:s ägo.
– Vi utvärderar nu hur fastigheten skall användas och vi vill få med olika parter i en lösning som gynnar Karlskoga säger Booforsens vd Björn Åkerberg.

Alla avtal är skrivna, formalia avklarade och fastigheten med Veteranmacken/Uno-X vid östra infarten till Karlskoga på E18 är nu i Booforsen fastighets AB:s ägo. Den tidigare ägaren har dock ytterligare några veckor på sig att tömma fastigheten på sina tillhörigheter, säger Björn Åkerberg.

Booforsen, som bland annat deläger Brickegårdsverkstäderna som gränsar till den aktuella fastigheten, vill nu skapa en ny välkomnande entré till Karlskoga.

– Det finns en del idéer men hur vi väljer att välkomna alla som kommer till eller passerar Karlskoga är en så pass stor angelägenhet att vi vill dela den med alla andra intressenter som kan och vill ha något positivt att bidra med här, påpekar Björn Åkerberg

Booforsen kommer nu att ta kontakt med Karlskoga kommun och andra delar av samhälls- och näringslivet för att diskutera hur man på bästa sätt ska utforma den strategiskt belägna fastigheten för framtiden.

För ytterligare information kontakta Björn Åkerberg Langhé 072-14 88 140