Bofors långa historia

21 september, 2018

Historien om Bofors industriområde sträcker sig långt bak i tiden. AB Bofors bildades redan 1646 då borgaren från Arboga, Paul Hossman, erhöll privilegiet att uppföra två hamnar i Booälven, eller Timsälven som man säger idag.

Inledningsvis var Bofors ett allmänt järn- och stallbruk, men i slutet av 1870-talet startade tillverkningen av kanoner till följd av den teknikutveckling inom kanonområdet som innebar att nya stålsorter och tillverkningstekniker började användas. Slaget om vem som skulle bli Sveriges tillverkare av kanonrör stod under den tiden emellan Karlskoga och det gamla anrika styckebruket Finspång. Striden vanns tillslut av Bofors som på den tiden hade stålet medan Finspång hade den tekniska verkstadssidan.

Att man fick tillverkningen gjorde att man också började uppföra egna verkstäder för mekanisk bearbetning av kanonrör och tillverkning av färdiga kanoner. Tillslut hade Bofors alla maskiner som behövdes och som skulle göra Boforsnamnet världsberömt.