Bofors Brickegården Baggängen

Kolhuskontoren Personalhuset Booforsen Fastighets AB Bruksgården Dammbrokontoren Boåsberget Bergsrumsvillan Rosendalskolan Rosendalskontoren Boforsgården Plåtverkstaden Backa Gamla Backalaboratoriet Förråd Fältverkstaden Verkstäderna Avsändningen Maskinverkstaden Stålverket/Gjuteriet Modellverkstaden