Booforsen Fastighets AB och Kontorsbolaget i Karlskoga AB fortsätter att utveckla framgångsrika koncept för att attrahera fler företag till kommunen. Med attraktiva lokaler framförallt i Bofors industriområde och företagsbyn i Baggängen har Booforsen och Kontorsbolaget som målsättning att erbjuda det bästa alternativet för verksamheter som behöver nya lokaler för att expandera eller etablera sig i Karlskoga.

När Saab Bofors ville renodla sin verksamhet och sälja delar av fastighetsbeståndet såg Booforsen en möjlighet att expandera och vidareförädla sin egen verksamhet som Karlskogas främsta aktör inom området företagslokaler. Utvecklingen innebär att det nya bolaget som bildades i samverkan med Saab, Kontorsbolaget i Karlskoga AB, idag kan erbjuda stora arealer rena kontorsytor med bästa tänkbara läge i centrala Karlskoga. Lokalerna finns framförallt i Bofors industriområde och företagsbyn Baggängen utanför Karlskoga innerstad.

Stor variation verksamheter

Bofors industriområde har utvecklats till ett attraktivt arbets- och kunskapscentra för 2000-talets företag som ställer höga krav på modernitet, tillgänglighet och infrastruktur. Det råder stor variation vad gäller verksamhetens inriktningar – här trivs och expanderar alla typer av företag inom allt från administration och konsulttjänster till högteknologiska serviceföretag och callcenter. Företagsbyn i Baggängen drivs i samma anda, och ambitionen är att Kontorsbolaget ska förädla de framgångskoncept som Booforsen byggt upp sedan tidigare. Idag utvecklas här ett telekomkluster som attraherar nya aktörer till Karlskoga, mycket tack vare regionens tillgång på kompetent arbetskraft.

Viktiga samhällsaktörer

Booforsen och Kontorsbolaget utgör viktiga samhällsaktörer som hjälper till att bygga upp Karlskoga som attraktiv etableringsort. – Vi erbjuder anpassade lokaler efter hyresgästens behov och önskemål. Nästan 20 procent av Karlskogas arbetsföra befolkning verkar i våra lokaler, det är oerhört viktigt att vi tar hand om våra företag och deras anställda på bästa sätt för att behålla företagen här.

Fortsatta investeringar

Bofors industriområde ligger i nära anslutning till E18 vid sjön Möckeln. Booforsen fortsätter att investera och arbetar intensivt för att utveckla området till ett attraktivt kunskapskluster genom att förädla friställda byggnader till moderna, flexibla lokaler som passar såväl tjänste- och serviceföretag som lätt industri.