Booforsen tar ytterligare steg i sin digitalisering, denna gång genom att se över våra underhållsplaner. Detta är ett viktigt utvecklingsmål för Booforsen som gör oss starkt rustade inför framtiden.

Ett samarbete med Sustend AB kändes naturligt i och med den digitaliseringsprocess vårt företag är inne i. Sustend har från första början varit lyhörda för våra önskemål och gett ett professionellt intryck. Genom deras verktyg Planima kommer vi få en bra överblick över våra fastigheter samt ge oss en möjlighet att bibehålla en hög underhållsnivå som vi vet att våra hyresgäster efterfrågar, säger Fastighetschef Lars Dahlström

På Sustend är vi löjligt förtjusta i gamla industrimiljöer! De har ofta en svårslagen rustik charm och med rätt omsorg och underhåll kan de bli fantastiska bostäder och arbetsplatser. Därför är det en stor ära för oss att få samarbeta med Booforsen och deras unika fastighetsbestånd. Genom smart underhållsplanering och Planima får de en lättarbetad digital plattform för fastighetsunderhållet för att kunna ta bästa möjliga beslut både idag och på lång sikt. Redan efter första samtalet fick vi känslan att Booforsen är en aktiv och framåttänkande fastighetsägare, en känsla som förstärkts rejält efter våra dialoger kring detta projekt, säger VD Anton Klintenberg.

Sustend