Kreyska villan uppfördes 1913 och tjänade till en början som överingenjörsbostad.

Byggnaden har idag byggts om till kontor och lokalerna förhyrs av Sveaskog.