Vi bryr oss!

Tillsammans med Moelven Valåsen AB, Eurenco Bofors AB, Nobel Biocare AB, Saab Dynamics AB, Recipharm Karlskoga AB och Partnertech Karlskoga AB tycker vi att det är det är dags för våra folkvalda, inte minst från Karlskoga och Degerfors-regionen, att ta ansvar i frågan och agera.

Ett komplett lasarett i Karlskoga – inklusive ett BB i Karlskoga – är viktigt för våra anställda, och därmed också för den fortsatta industriella utvecklingen i Karlskoga!