-Handelskammarens etablering i Karlskoga har ett viktigt signalvärde.
Det visar på att en av världens största privata företagsorganisationer tror på oss som ort. Därtill att vi fyller en viktig plats i regionen.

Handelskammaren kunskap inom bl.a. export och nyckelkompetensrekrytering kompletterar och stärker vårt företagsklimat.

Det bubblar ordentligt i Karlskoga kommun och etableringen är mycket positiv säger Booforsen Fastighets VD Björn Åkerberg Langhé samt Affärsutvecklingschef Robin Öholm