På Bofors industriområde finns en väl utbyggd infrastruktur med väldimensionerade nät för försörjning av el, värme, vatten, avlopp, tele och data.

Booforsen kan tillhandahålla lokaler lämpliga för långtidsarkivering av dokument. Vid vissa tillfällen i samarbete med Nobeli Business Support.

På området finns även serviceresurser av allehanda slag som t.ex.:

  • Elverkstad med installation och underhåll
  • Post och bud
  • Snickeri
  • VVS-service
  • Teleservice
  • Säkerhet och datanät
  • Skyltproduktion
  • Reklam och trycksaker
  • Industributik som tillhandahåller industriförnödenheter

Med andra ord ett omfattande utbud på ”armlängds” avstånd.