Booforsen och Kontorsbolaget utgör viktiga samhällsaktörer som hjälper till att bygga upp Karlskoga som attraktiv etableringsort.

Nästan 20 procent av Karlskogas arbetsföra befolkning verkar i våra lokaler. Det är oerhört viktigt att vi tar hand om våra företag och deras anställda på bästa sätt för att behålla företagen här. Vi strävar samtidigt efter att främja för nyetableringar genom att anpassa och ta fram lokaler vid behov.

Förvaltningen av de fastigheter som tillhör Kontorsbolaget står Booforsen för.

I dagsläget hyr ett 80-tal företag lokaler av oss. Företagen verkar inom en rad olika branscher.
Ett har de dock gemensamt. De har fått lokaler som passar deras verksamhet och som förädlats efter att vi tillsammans med blivande hyresgäster fört kreativa och konstruktiva samtal.
Sådana samtal för vi gärna med ännu fler företag och verksamheter.
Här finns nämligen resurser för att snabbt ställa om lokaler som skapar kundnytta.

Välkommen till VÄRDEN MED LOKALSINNE